Znění souhlasu pro zákazníka e-shopu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas firmě Ing. Tomáš Havelka – Pivovar Lončák se sídlem Na Jihu 529, Jičín, PSČ 506 02, IČ: 02458560 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název organizace
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště nebo firmy
 1. Osobní údaje zpracováváme pro plnění objednávky a následné fakturace objednávky zákazníkovi. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let, pokud není oprávněný zájem zpracovávat údaje déle.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním dopisu na kontaktní údaje firmy Michal Havelka – Pivovar Lončák.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel softwaru Asseco Solutions, a.s. – Helios Green
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době firma nevyužívá.
 4. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
 5. vzít souhlas kdykoli zpět;
 6. požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 7. požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 8. požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 9. požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 10. požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 11. požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 12. v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpět do obchodu